Slika
EMPRO BRATUNAC d.o.o. je osnovan 1987. godine kao Metalopreradjivačka radnja, sa osnovnom djelatnošću u oblasti centralnog grijanja, ventilacije i klimatizacije.
 1996. godine, 9 godina nakon osnivanja, izvršena je preregistracija preduzeća u EMPRO BRATUNAC d.o.o. sa osnovnom djelatnošću u oblasti projektovanja i proizvodnje metalnih ormara različitih namjena kao i ostalih pratećih metalopreradjivačkih poslova. 
Danas, nakon više od 30 godina uspješnog rada i iskustvaEMPRO BRATUNAC d.o.o. se svrstava u red vodećih regionalnih kompanija u oblasti proizvodnje elektro opreme, od niskonaponske razvodne opreme do kompaktnih transformatorskih stanica.
Uz osnovnu djelatnost proizvodnje elektro opreme, možemo se pohvaliti i širokim asortimanom proizvoda u metaloprerađivačkoj oblasti. Metalni ormari različitih namjena, arhivski, garderobni, ormari za odlaganje ličnog naoružanja, ormari gasnih instalacija, stubovi javne rasvjete, dvorišne i balkonske ograde i ostale različite vrste metalnih konstrukcija, samo su deo veoma širokog asortimana proizvoda.

 

Elektro ormari
Slika

Projektovanje i proizvodnja elektro ormara u skladu sa domaćim i međunarodnim normama, pravilima struke i zakonskim regulativama.
Kompaktne trafostanice
Slika
Projektovanje, proizvodnja, opremanje i ugradnja metalnih kompaktnih distributivnih i stubnih transformatorskih stanica.
Montaža opreme i ožičenje
Slika
Profesionalna ugradnja opreme renomiranih proizvođača i ožičenje elektro ormara.
Stubovi javne rasvjete
Slika
Projektovanje i proizvodnja segmentnih stubova javne rasvjete.

Garderobni ormari
Slika
Projektovanje i proizvodnja garderobnih ormara.
Arhivski ormari i police
Slika
Projektovanje i proizvodnja arhivskih ormara i polica.
Ormari ličnog naoružanja
Slika
Projektovanje i proizvodnja ormara za odlaganje ličnog naoružanja.
Ormari po narudžbi
Slika
Projektovanje i proizvodnja metalnih ormara po narudžbi.

Metalne konstrukcije
Slika
Proizvodnja i ugradnja različitih metalnih konstrukcija.
Ograde i kapije
Slika
Projektovanje, proizvodnja i ugradnja različitih vrsta metalnih ograda i kapija.
Elektrostatska plastifikacija
Slika
Usluga elektrostatskog plastificiranja metalnih površina.
Proizvodi po narudžbi
Slika
Usluge bravarske obrade metala i izrada proizvoda po narudžbi.
0 0